"Er was eens..." de geschiedenis van Winkelcentrum Boreel

Het hoofdgebouw van Winkelcentrum Boreel herinnert er aan dat het centrum gerealiseerd is op een bijzondere historische plek: het terrein van de Boreelkazerne. De bouw van het hoofdgebouw startte in 1847. In neo-romaanse stijl, naar een ontwerp van stadsarchitect Bernardus Looman en kapitein-ingenieur Johan Rijsterborgh. In het gebouw waren de slaapzalen voor de manschappen, woningen voor gehuwden, een keuken, zalen voor onderwijs, een bibliotheek, werkplaatsen, magazijnen en een scherm- en danszaal. Op het terrein waren ook stallen en een rijloods te vinden. Je kunt je voorstellen dat de bedrijvigheid groot was.

 

In 1934 werd de kazerne Boreelkazerne genoemd; voor die tijd had het meerdere namen: Cavaleriekazerne, Houtwalkazerne en Bergpoortkazerne. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de kazerne het onderkomen van de cavalerie. Na de capitulatie was de kazerne voor de duur van de oorlog in handen van de Duitse bezetters. Na de bevrijding van Deventer op 12 april 1945 werd de kazerne voor verschillende doelen gebruikt: legering Canadese troepen, opleiding troepen voor de inzet in Nederlands-Indië en tijdelijke huisvesting van verschillende regimenten.

 

De kazerne speelde vanaf 1945 ook een belangrijke rol in het militaire verbindingswerk. Eind jaren vijftig werd er een radiopost geïnstalleerd, die later verder werd uitgebreid. Vanaf 1979 werden verbindingen met straalzenders geregeld. De kazerne werd zo een spin in het web tussen Den Haag en het in Duitsland gelegen operatiegebied van het 1e Legerkorps. In die periode verrees een nieuw gebouw dat beveiligd was tegen een elektro magnetische puls die ontstaat na een atoomexplosie….. 

 

Tijden veranderden. De Koude Oorlog eindigde. De landmacht kromp. In 1995 verlieten de laatste militairen de Boreelkazerne, waarna de kazerne twee keer werd gekraakt en vervolgens bewaakt om een derde maal te voorkomen. In 2009 is er gestart met de renovatie van het monumentale hoofdgebouw, de sloop van alle kazernegebouwen en de bouw van grote nieuwe gebouwen met winkels, woningen en een parkeergarage. Eind 2012 opende Bever, als eerste Boreelwinkel, zijn deuren.